ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *