ตีนไก่เป็นหนึ่งในอาหารที่ชาวจีนชื่นชอบเป็นอย่างมาก และเป็นเมนูยอดฮิตในชีวิตประจำวัน ของชาวจีน ผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการตีนไก่แช่แข็งเพิ่มขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมอาหารประเภทตีนไก่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงเท่านั้น อุตสาหกรรมตีนไก่แช่แข็งยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น อุตสาหกรรมอาหารประเภทตีนไก่จึงต้องพัฒนารูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยได้อย่างครบถ้วน และไร้สารเติมแต่ง


เนื่องจากความต้องการตีนไก่ของจีนมีเพิ่มมากขึ้น จึงไม่สามารถพึ่งพาอุปทานภายในประเทศ เพียงอย่างเดียว ทำให้จีนต้องนำเข้าตีนไก่แช่แข็งเป็นจำนวนมากทุกปี โดยส่วนใหญ่จีนนำเข้าตีนไก่แช่แข็งจากประเทศบราซิลมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อาร์เจนตินา และชิลีแต่ปริมาณดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของผู้บริโภค จึงต้องพึ่งพาการนำเข้า จากต่างประเทศเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะปีกไก่ และตีนไก่ เห็นได้ว่า ตลาดตีนไก่ของจีนยังคงเป็นตลาดที่มีอนาคตในการเติบโตที่สดใส และยังคงมีที่ว่างสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยผู้ประกอบการไทยสามารถเข้ามาขยายตลาดส่งออกได้ทั้งรูปแบบ ตีนไก่แช่แข็งและผลิตภัณฑ์แปรรูปชนิดอาหารว่าง ของทานเล่นที่ชาวจีนนิยมเป็นอย่างมาก

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยสามารถพิจารณานำเสนอรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย รวมถึงพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบบรรจุแยกเป็นชิ้นเล็ก เพื่อสะดวกในพกพา และรับประทานได้ทันที สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและอาหารว่างจากเนื้อสัตว์ปีก เข้าสู่ตลาดจีน ผู้ประกอบการไทยก็ยังคงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการควบคุมมาตรฐานการผลิตอาหารควบคู่กันไป


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว