กลุ่มมิลเลนเนียลเป็นคนรุ่นปัจจุบันเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ คนรุ่นมิลเลนเนียลส่วนใหญ่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เทคโนโลยีหลายเครื่องพร้อมกัน หากไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องก็จะรู้สึกหมดหนทางไปต่อ ตามข้อมูลของ Investopedia มิลเลนเนียลเป็นชื่อที่มอบให้กับคนรุ่นที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1982 – 2004 ซึ่งเกิดใกล้หรือโตในช่วงเวลาก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 หรือสหัสวรรษใหม่ในยุคของโลกดิจิทัล

คนรุ่นมิลเลนเนียลของประเทศไนจีเรียเป็นประชากรวัยหนุ่มสาวและเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่มาก เป็นความหวัง โอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ สำหรับอนาคตของไนจีเรีย ดังนั้นในโลกออนไลน์ของไนจีเรียจึงเต็มไปด้วยคนรุ่นมิลเลนเนียลซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีการใช้งานออนไลน์มากที่สุดของประชากรไนจีเรีย ธุรกิจใดที่มองเห็นศักยภาพทางการค้าเฉพาะกลุ่มโดยการเจาะตลาดผ่านคนเหล่านี้ก็ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใด รวมถึงคนรุ่นมิลเลนเนียลไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากการซื้อสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการประจำวันของตน

จากผลการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลไม่ใช่ผู้จัดการทางการเงินที่ยอดเยี่ยมแต่เป็นกลุ่มคนที่จดจำการใช้จ่ายและคิดคำนึงถึงงบที่มีอยู่ได้ดีขึ้น รวมทั้งพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ยังค่อนข้างระมัดระวังและใส่ใจคำแนะนำทางการเงินจากผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่พยายามหาทางเลือกที่ดีกว่า อาทิ การดูราคาสินค้าที่ติดอยู่บนป้ายนั้นสมเหตุสมผลกับเงินที่จะจับจ่ายหรือไม่เพื่อให้มีความลงตัวทันยุคสมัยแม้แต่การเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่สามารถเชื่อมต่อกับคนรุ่นมิลเลนเนียลด้วยกัน

ทั้งนี้ เมื่อต้องการซื้อหาผลิตภัณฑ์ใด ๆ คนรุ่นมิลเลนเนียลจะให้ความสำคัญกับราคามากกว่าคำแนะนำผลิตภัณฑ์ ชื่อเสียงของแบรนด์ และแม้แต่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการติดตามแบรนด์ออนไลน์เพื่อโอกาสในการได้เห็นว่ามีการลดราคาซึ่งจากข้อมูลพบว่าร้อยละ 66 ของคนรุ่นมิลเลนเนียลจะเปลี่ยนแบรนด์หากมีการเสนอส่วนลดราคาอย่างน้อยร้อยละ 30 และมีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่ติดตามแบรนด์เพื่อดูแนวโน้มหรือการอัปเดตผลิตภัณฑ์ และที่น่าแปลกใจคือมีร้อยละ 60 ของคนรุ่นมิลเลนเนียลภักดีต่อ แบรนด์ที่พวกเขาซื้อหากได้รับการปฏิบัติและผ่านประสบการณ์ที่ดี รวมทั้งได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์และมีรายการสินค้าลดราคาก็จะช่วยรักษากลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีต่อแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไว้ต่อไปได้

ดังนั้น เมื่อเข้าใจแนวโน้มตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค กำลังการใช้จ่ายและอิทธิพลที่คนรุ่นมิลเลนเนียลในตลาดกำลังเติบโตขึ้นทุกวันดังกล่าว ธุรกิจที่เห็นโอกาสและสามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมและกำลังการ  ใช้จ่ายโดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยกับราคาที่สามารถเข้าถึงได้ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ผลตอบแทนทางธุรกิจจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่มีระดับอื่น ๆ

อนึ่ง คนรุ่นมิลเลนเนียลชาวไนจีเรียวัยหนุ่มสาวมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง มีกำลังซื้อและใช้จ่ายมากขึ้นต่อปีตามราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ค่าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นต้น

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1. คนรุ่นมิลเลนเนียลชาวไนจีเรียเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่เข้าถึงสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตจำนวนมากทำให้คุ้นเคยกับการ  ซื้อขายสินค้าออนไลน์จึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำในแอฟริกาทางด้านอีคอมเมิร์ซและการช็อปปิ้งออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถทำการตลาดดิจิทัลโปรโมทธุรกิจออนไลน์ มีเครื่องมือค้นหาและพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการเข้าชมและการขายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น

2. ผู้ประกอบการไทยที่สามารถพัฒนาและปรับปรุงแบรนด์ผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่และหาแนวคิดใหม่ ๆ ในการเจาะตลาดเป้าหมายผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลชาวไนจีเรีย สรรค์สร้างความแปลกใหม่ ปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ทางการตลาดและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความชอบความต้องการของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวให้สามารถเข้าใจได้ง่าย ตรงใจผู้บริโภคและกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ไม่สูงมากนัก ก็มีโอกาสได้การตอบกลับและเป็นที่ยอมรับในตลาดแห่งนี้ได้ด้วยเช่นกัน

3. ตลาดออนไลน์ในประเทศไนจีเรียยังสามารถเติบโตได้อีกมาก และจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจประเทศในอนาคต บริษัทอีคอมเมิร์ซไทยสามารถเข้ามาร่วมลงทุนหรือแสวงหาความร่วมมือกับนักธุรกิจไนจีเรียได้ในอุตสาหกรรมนี้

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา (มกราคม 2565)
https://www.proshareng.com/ ,  https://invoice.ng/

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2