ปัจจุบัน หากนำสินค้าเนื้อหรือชีสทางเลือกมาวางเทียบกับเนื้อหรือชีสธรรมดา จะพบว่าแทบจะแยกความแตกต่างไม่ออก ซึ่งทำให้เห็นทิศทางการเติบโตของตลาดเนื้อหรือชีสทางเลือก ได้อย่างชัดเจนในซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ นอกจากในตลาดเยอรมนีแล้ว สินค้าเนื้อหรือชีสทางเลือกยังเป็นกระแสนิยมในสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ อิสราเอลและเดนมาร์ก


โดยล่าสุดเนเธอร์แลนด์ได้ลงทุนกว่า 60 ล้านยูโร ไปกับการพัฒนาระบบนิเวศน์ ด้านโปรตีนทางเลือกมากขึ้น และเดนมาร์กมีแผนลงทุนกับการเปลี่ยนแปลงการใช้โปรตีน ในอนาคตกว่า 300 ล้านยูโร ทั้ง ๆ ที่เป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อหมูมากเป็นอันดับ 2 ของยุโรป ทั้งนี้เพราะเดนมาร์กวางแผนที่จะลดปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์ลงอย่างต่อเนื่อง


ปัจจุบันทิศทางความต้องการโปรตีนทางเลือกของเยอรมนีกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งในโรงอาหาร ร้านอาหาร หรือแม้แต่ในการปิ้งย่างสังสรรค์ตามครัวเรือนต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดพบว่า ประชากรเยอรมันกว่า 1% เป็นกลุ่ม Vegan และมีถึง 7% ที่เป็นมังสวิรัติ แต่ที่สำคัญที่สุดคือ มีประชากรกว่า 45% ของคนเยอรมันที่เรียกตัวเองว่า เป็น Flexitarian หรือบุคคลที่ยืดหยุ่นด้านการบริโภค ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่า กว่าครึ่งหนึ่ง ของประชากรเยอรมันเป็นกลุ่มลูกค้าของสินค้าโปรตีนทางเลือก


ในบางบริษัทที่เคยผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าจำพวกไส้กรอกและอาหาร ที่ทำจากเนื้อสัตว์สำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปได้ออกมาเปิดเผยว่า ขณะนี้ยอดขายกว่า 60% ของบริษัท เป็นยอดขายของสินค้าโปรตีนทางเลือก


ทั้งนี้ เยอรมนีได้นำเสนอแผนใหม่ออกมาโดยใช้ชื่อว่า “โปรตีนแห่งโลกอนาคต” และ ต้องผลักดันกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และ NGOs ให้เกิดการพัฒนาร่วมกันมากขึ้น โดยมุ่งผลักดันให้ภาคการศึกษาทำการค้นคว้าวัตุดิบใหม่ ๆ ที่ดีต่อสุขภาพ รวมไปถึง เทคโนโลยีด้านการผลิตที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน และรัฐบาลต้องการที่จะสนับสนุนภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อให้การเติบโตของอุตสาหกรรมโปรตีนทางเลือกนี้เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในขณะเดียวกัน จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ การบริหารจัดการจ้างงานภายในประเทศ และปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเสียใหม่ โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตเมือง ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเพาะปศุสัตว์อย่างจริงจังและเดินหน้าผลักดันโปรตีนทางเลือกให้เป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังในอนาคต

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เยอรมนี รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร สังกัดพรรคยุค 90 จาก Handelsblatt