ตลาดเครื่องสำอางในเซอร์เบียมีโอกาสอันสดใส 💄🇷🇸

แม้เศรษฐกิจเซอร์เบียจะได้รับผลกระทบหนักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ตัวเลขการนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางในปี 2563 กลับเพิ่มสูงขึ้น 7.3% เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเฉพาะการนำเข้าเครื่องสำอางจากไทย ในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกเครื่องสำอางอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และเป็นอันดับ 10 ของโลก มีมูลค่าการส่งออกเครื่องสำอางไปเซอร์เบียเพิ่มสูงขึ้นถึงกว่า 70% ทั้งนี้ เครื่องสำอางจากไทยที่เป็นที่นิยมได้แก่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายและผิวหน้า ครีมบำรุงผิว และครีมกันแดด
ผู้บริโภคชาวเซอร์เบียรุ่นใหม่มีค่านิยมที่เปิดกว้าง พร้อมพิจารณาคุณภาพสินค้าในราคาที่เอื้อมถึงได้ ดังนั้น การสร้างแบรนด์จึงมีบทบาทสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญต่อส่วนผสม แหล่งที่มี กระบวนการผลิต ผู้ผลิต ตลอดจนผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว อีกทั้ง รัฐบาลเซอร์เบียได้ประกาศรัฐบัญญัติว่าด้วยการควบคุมสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วไป มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2562 ห้ามจำหน่ายสินค้าเครื่องสำอางที่มีการทดสอบในสัตว์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งหมดห้ามมีการโฆษณาเท็จหรือเกินจริง และต้องมีฉลากแสดงข้อมูลเป็นภาษาเซอร์เบีย
ผู้ประกอบการไทยจึงควรพิจาณาศึกษาการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเช่น สมุนไพรไทย หรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคิดค้นกระบวนการผลิตแบบใหม่
โอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการไทยไปยังเซอร์เบียได้แก่งานประชุมนานาชาติและงานแสดงสินค้าเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ความงามและสุขภาพ Belgrade Fair-Touch of Paris ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าความงามและเครื่องสำอางระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเซอร์เบีย และเป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ผู้ประกอบการไทยควรเน้นกลยุทธ์การเจาะตลาดและสร้างการรับรู้แบรนด์ผ่านช่องทาง e-Commerce และ e-Service ให้มากยิ่งขึ้น

ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จาก สคต.บูดาเปสต์ ( 4-10 ก.ค. 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email