จีนเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ด้วยการสร้างเขตนำเข้า ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให้การสนับสนุนและกำกับดูแลการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบการจัดการและกฎเกณฑ์ที่ปรับให้เข้ากับการค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการค้าข้ามชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีเขตนำเข้าทั้งหมด 165 แห่ง ที่รวมอยู่ใน 31 มณฑลของจีน และเป็นการอนุมัติจัดตั้งครั้งที่ 7 ของรัฐบาลจีน โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบการค้าและธุรกิจออนไลน์ข้ามชาติในสมัยปัจจุบันและอนาคต


โดยการค้าออนไลน์ของจีนในรูปแบบอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนมีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกสินค้าออนไลน์ไปยังประเทศอื่น โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า สิ่งทอ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะเดียวกัน การนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนมาจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่ เป็นเครื่องสําอาง อุปกรณ์ของใช้ในการทำความสะอาด ยา อาหารเสริม สินค้าแม่และเด็ก อาหารและอาหารสด


สินค้าอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีนที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ส่วนใหญ่ เป็นสินค้าที่มาจากมณฑลกวางตุ้ง เจ้อเจียง ฝูเจี้ยน และเจียงซูคิดเป็นสัดส่วนเกือบร้อยละ 80 ส่วนการนําเข้าสินค้าส่วนใหญ่จะส่งไปยังผู้บริโภคในมณฑลเมืองใหญ่ของจีนเป็นหลัก เช่น มณฑลกวางตุ้ง เจียงซู เจ้อเจียง เซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง เป็นต้น ในปี 2565 มูลค่าการซื้อขายด้วยรูปแบบอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของประเทศจีนมีมูลค่าประมาณ 20,500,000 ล้านหยวน (เป็นเพียงตัวเลขคาดการณ์เนื่องจากยังไม่มีการอัปเดตตัวเลขการซื้อขายทั้งปี 2565) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มียอดการซื้อขายออนไลน์ประมาณ 14,200,000 ล้านหยวน โดยมีสัดส่วนการค้ารูปแบบ B2B สูงถึง 77% และคาดการณ์ว่าตั้งแต่ปี 2564-2568 จีนจะมีมูลค่าการซื้อขายออนไลน์รูปแบบ B2B เฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นถึง 25%


ปัจจุบัน ผู้บริโภครุ่น Gen Z กําลังจะเป็นผู้บริโภคที่มีกําลังซื้อบนแพลตฟอร์มออนไลน์และมีแนวโน้มการใช้จ่ายทางออนไลน์สูง เนื่องจากในด้านการใช้จ่ายบนออนไลน์ของ คนรุ่น Gen X และ Gen Y อยู่ในระดับที่อิ่มตัวแล้ว จึงถือว่า Gen Z จะเป็นกําลังสำคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซต่อไป


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง