บริษัทวิจัย Forrestor Research ได้ตีพิมพ์รายงานฉบับล่าสุดว่า สินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีการขยายตัวรวดเร็วที่สุด และจะมีอัตราการเติบโตแบบทบต้นต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 30 ไปจนถึงปี 2567 นับเป็นการตอกย้ำถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาด Grocery ผ่านช่องทางออนไลน์บวกกับแรงผลักดันของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทำให้ผู้บริโภคนิยมการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และการบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน การจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางออนไลน์ในสหรัฐฯมีมูลค่า 19,890 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2562 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 18.2% และคาดว่ายอดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว หรือประมาณ 39,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2566
เราได้รวบรวมข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางออนไลน์ในสหรัฐฯดังต่อไปนี้

1.แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้ผู้ประกอบการทั่วไปเข้าไปจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มได้คือ amazon.com และ Walmart.com ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะขายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มทั้งสองสามารถศึกษาวิธีได้จากเวปลิ้งค์ https://services.amazon.com/global-selling/overview.html และ
https://marketplace.walmart.com/

2.เครื่องมือออนไลน์เช่น Social Media, Influencers นับเป็นเครื่องมือที่มีอิทธิพลต่อการตลาดและการขายสินค้า ผู้ประกอบการควรใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเหล่านี้เพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการขายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มผ่านช่องทางออนไลน์

3. การขนส่ง การดำเนินการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วเป็นปัจจัยสนับสนุนการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ประกอบการควรพิจารณาทางเลือกในการเก็บรักษาสินค้าในคลังสินค้าภายในประเทศสหรัฐฯ เนื่องจากแพลตฟอร์มมักจะกำหนดให้ผู้ขายต้องเก็บสินค้าไว้ในสหรัฐฯ เพื่อจุดประสงค์ด้าน Drop Shift หรือเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2