ปัจจุบัน พบว่าร้อยละ 10 – 30 ของชาวยุโรปเป็นโรคอ้วน ซึ่งโรคอ้วนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ชาว UK หันมารับประทานอาหาร Plant Based เพื่อช่วยในการลดน้ำหนัก โดยทดแทนการรับประทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนม ซึ่งร้อยละ 9 เป็นกลุ่ม Vegan หรือ Vegetarian โดยผู้บริโภคใน UK รับประทานอาหาร Plant Based มากเป็นอันดับ 2 ในยุโรปรองลงมาจากเยอรมัน ทั้งนี้ร้อยละ 23 ของผู้บริโภคใน UK เป็นพวก Flexitarian


โดยผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ชาว UK บริโภคมากที่สุด คือ นม, โยเกิร์ต และชีส ในส่วนของเนื้อสัตว์ คือ เนื้อสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ Plant Based ซึ่งชาว UK นิยมบริโภคมากที่สุด ได้แก่ นมจากพืช, เนื้อวัว Plant Based และเนื้อไก่ Plant Based รวมถึงผลิตภัณฑ์ Plant Based ที่เป็นที่ต้องการซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ต ได้แก่ เนื้ออกไก่, ไส้กรอก และเนื้อบด ทั้งนี้ พบว่าผู้บริโภคมีความต้องการให้ซูเปอร์มาร์เก็ตวางจำหน่ายสินค้าอาหาร Plant Based ที่ทดแทนเนื้อปลาประเภท เบอร์เกอร์ปลา และปลาแซลมอนรมควัน และส่วนผสมหลักในอาหาร Plant Based คือ มันฝรั่ง, ข้าว และเห็ด


แม้ชาว UK จะมีความต้องการบริโภคอาหาร Plant Based มากขึ้น แต่อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ได้ส่งผลให้ชาว UK มองหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอาหาร อีกทั้งราคาสินค้าอาหาร Plant Based ยังคงมีราคาสูงกว่าสินค้าอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการ ให้ซูเปอร์มาร์เก็ตลดราคาสินค้าอาหาร Plant Based ลงร้อยละ 20-30


ผู้ประกอบการไทยควรที่จะศึกษาและพัฒนาสินค้าให้มีรสชาติและกลุ่มผลิตภัณฑ์ตรงกับความต้องการของชาว UK เนื่องจากสินค้าอาหาร Plant Based มีความหลากหลายเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อเป็นช่องทางในการขยายตลาดส่งออกอาหารไทยไปยัง UK


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน