ตลาดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กในสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่มีมูลค่าสูง และเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยภายหลังจากช่วงหลังการระบาดของโควิด-19 ภาพรวมอุตสาหกรรมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ตลาดยังมี การเติบโตอย่างรวดเร็ว ภาคอุตสาหกรรมมีการเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มีมูลค่าประมาณ 3.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และทั่วโลกมีมูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านเหรียญ และคาดว่าภายในปี 2573 ตลาดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 2.1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ


แนวโน้มตลาดที่สำคัญคือการที่ผู้ปกครองหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ มีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดสำหรับเด็ก อีกทั้งวิถีชีวิตของพ่อแม่ ที่ทำงานนอกบ้าน ไม่มีเวลาทำอาหารเอง พ่อแม่กลุ่มนี้จึงมีความต้องการอาหารที่สะดวก และพร้อมในการรับประทาน และกระแสความนิยมของอาหารว่างที่ดีต่อสุขภาพ นำไปสู่ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารว่างที่เป็นออร์แกนิก ส่งผลให้อุตสาหกรรมสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ของว่างเพื่อสุขภาพ น้ำผลไม้และสมูทตี้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ หรืออาหารเช้าที่บรรจุในชามพร้อมรับประทาน เป็นต้น


ตลาดสินค้าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กในสหรัฐอเมริกาถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งในแง่ของมูลค่าและปริมาณ ซึ่งผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีโอกาสเติบโตอย่างมากในอนาคต ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายต่างคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้ตรงกับความต้องการและเทรนด์การบริโภค แนวโน้มความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและใช้เป็นแนวทางพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ


ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับเด็กของไทย ยังมีช่องทางในการเติบโตในในตลาดได้ ดังนั้น หากผู้ประกอบการไทยติดตามเทรนด์ตลาดและนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้สามารถเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ และเพิ่มยอดขาย พร้อมกับเป็นการเปิดประตูการค้าไทยในตลาดโลก


หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก