ตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหราชอาณาจักร

จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลให้ชาวสหราชอาณาจักรมีการทำงานจากบ้านมากขึ้น โดยช่วงการ Lockdown ชาวสหราชอาณาจักรจำนวน 3,200,000 ครัวเรือน มีการนำสัตว์มาเลี้ยง ส่งผลให้ยอดขายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหราชอาณาจักร ได้แก่ ของเล่น อาหาร แฟชั่น ของใช้ และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น โดยสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ (Pet Food Manufacturers Association) ได้เปิดเผยว่า สุนัขยังคงเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด รองลงมาคือ แมว (ร้อยละ 27) และ กระต่าย (ร้อยละ 2)

ในส่วนของห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในสหราชอาณาจักร เช่น ห้าง ASDA ได้มีการขยายการจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง โดยนำแบรนด์ Petface ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงชื่อดังมาจำหน่าย โดยห้างฯ จะเปิดโซนจำหน่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในห้างฯ จำนวน 5 สาขา ซึ่งแบรนด์ Petface ขึ้นชื่อในเรื่องของการออกแบบ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าในกลุ่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงได้มีการคาดการณ์เทรนด์สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงของปี 2565 ดังนี้

 1. สินค้าที่ช่วยลดความวิตกกังวล (Anxiety) ในสัตว์เลี้ยง
  จากการที่ชาวสหราชอาณาจักรได้กลับมาทำงานที่ออฟฟิศหลังจากที่ทำงานจากที่บ้านมาเป็นเวลานาน ส่งผลให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมองหาอุปกรณ์ หรือ ของเล่น ให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อช่วยลดความวิตกกังวลให้กับสัตว์เลี้ยงเมื่อต้องแยกจากเจ้าของ (separation anxiety)
 2. สินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
  ชาวสหราชอาณาจักรมองหาสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าในกลุ่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eco-friendly) และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainable) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ได้แก่ อาหารสัตว์ในกลุ่มโปรตีนทางเลือก รวมทั้ง วัสดุสำหรับรองถาดขับถ่ายของแมว (cat litter)
 3. อาหารสัตว์คุณภาพสูง
  ชาวสหราชอาณาจักรมองหาอาหารสัตว์ที่มีสารอาหารครบถ้วนและดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง แต่ส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย รวมทั้ง อาหารสัตว์แบบสด (fresh)
 4. เทคโนโลยีสำหรับสัตว์เลี้ยง
  สินค้าประเภทเทคโนโลยีที่จะได้รับความนิยม เช่น กล้องวงจรปิด (pet camera) และ อุปกรณ์ที่ใช้ติดตามการเคลื่อนไหวของสัตว์เลี้ยง (activity tracker), กล้องวีดีโอสำหรับสุนัข (dog-activated video calls), การพบสัตว์แพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ (virtual vet visits), ปลอกคออัจฉริยะ (smart collars) เป็นต้น
 5. Humanisation
  เจ้าของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าสัตว์เลี้ยงให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง “humanisation” เช่น  ซื้อเสื้อผ้า หรือ ของใช้ให้กับสัตว์เลี้ยง หรือ เปลี่ยนให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารประเภท plant-based นอกจากนี้ ชาวสหราชอาณาจักรยังมีความต้องการในการซื้อสินค้า luxury สำหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น ได้แก่  ที่นอนผลิตจากวัสดุออร์แกนิก และ บริการสื่อบันเทิงสำหรับสัตว์เลี้ยง (TV subscription services) เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค วิธีการทำงาน และการใช้เวลาว่าง โดยสัตว์เลี้ยงเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของชาวสหราชอาณาจักรมากขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในสหราชอาณาจักร โดยชาวสหราชอาณาจักรมีความต้องการในการจับจ่ายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น สคต. เห็นว่า เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายการส่งออกสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงมายังสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะสินค้าสำหรับสุนัข และ แมว ที่มีคุณภาพสูง สินค้า luxury สำหรับสัตว์เลี้ยง และ สินค้าสัตว์เลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน (เมษายน 2565)
Grocery Gazette และ Country Living

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *