ในปี 2565 ตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลก มีมูลค่ารวมประมาณ 47.32 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 70.80 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2573 โดยอัตราเดิบโตเฉลี่ยในช่วงระหว่าง 2566 ถึง 2573 คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปี

วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เร่งรีบมากขึ้นในปัจจุบัน กำลังขับเคลื่อนความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานที่สามารถตรียมและบริโภคได้สะดวกรวดเร็วโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจวัตประจำวันที่เร่งรีบ ทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความสะดวกต่อผู้บริโภได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นอกจากนี้ ปัจจัยด้านประชากรชนชั้กลางที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีอุปสงค์การบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีมากขึ้นด้วย เหล่านี้จึงเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอรสชาติที่แตกต่างเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภครวมทั้ง หาช่องทางลดต้นทุนเพื่อให้สมารถผลิตผลิตภัณฑ์มีราคาย่อมเยาขึ้น และมีการนำเสนอคุณประโยชน์ของสารอาหารในมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาของผู้ผลิตนี้คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการเติบโตของตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง

ส่วนผสมของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำด้วยแป้งสาลีชั้นดีและเกลืออัลคาไลน์ผสมกัน นอกจากนี้ ยังมีการเติมส่วนผสมเพิ่มเติมต่างๆ ลงในแป้ง เช่น น้ำมัน กลูเตน และสารเพิ่มความคงตัว เช่น กัวร์กัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะผ่านการทำให้แห้งไม่ว่าจะเป็นด้วยการทอดหรือการอบ โดยปกติแล้วบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะมาในซองขนาดเล็ก ทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากพกพาสะดวก เตรียมง่าย และจัดเก็บสะดวก มีหลากหลายรสชาติ รวมถึงตัวเลือกแบบมังสวิรัติ รวมทั้ง ยังมีส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ผักอบแห้ง แป้งสาลี เนื้อสัตว์ และอาหารทะเลอบแห้งที่มักจะมาในซอง/ถ้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์บรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีทั้งแบบถ้วย/ซาม หรือแบบแพ็คที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังคงคิดค้นรสชาติ สี เนื้อสัมผัส และเครื่องปรุงรสชาติใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อขยายฐานผู้บริโภค

ภาพรวมตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลก

การขยายตัวของสังคมเมืองและรายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้พฤติกรรมการกินอยู่ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้รายได้ต่อหัวที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคทำให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน ยิ่งไปกว่านั้น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่พัฒนาให้มีรสชาติที่หลากหลายคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาด และเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เพิ่มเสริมอาหาร (fortifed instant noodles) คาดว่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาด โดยสาเหตุหลักของการขยายตัวของตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั่วโลก ได้แก่ ราคาถูก ไม่ต้องใช้เวลาเตรียมมาก อิ่มท้อง และมีอายุการเก็บรักษานาน รวมทั้ง กลยุทธ์การจัดกิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ และโฆษณาที่เป็นนวัตกรรมใหม่จากผู้ผลิตก็มีส่วนช่วยในการเติบโตของตลาดเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปริมาณมากทำให้เกิดภาวะเมตาบอลิกชินโดรมและปัญหาสุขภาพอื่นๆของเด็กและเยาวชน เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และอื่นๆ เนื่องจากมีการใช้สารกันบูดที่เป็นสารเคมีในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ทำให้เกิดการตื่นตัวของผู้บริโภคบางกลุ่มที่ชื่นชอบอาหารออร์แกนิก อาหารสด อาหารทำเอง ที่อาจสร้างความท้าทายให้กับตลาดนี้ และอาจเป็นปัจจัยต่อการชะลอการเติบโตของตลาดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป