กระแสการรักสุขภาพและแนวคิดเรื่องความยั่งยืนทำให้สินค้าสมุนไพรเป็นที่ต้องการในตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมุนไพรจากผัก/ ผลไม้สด โดยในสาธารณรัฐเช็ก มีสินค้าที่วางจัดจำหน่าย 2 กลุ่มหลักคือ สมุนไพรสด และสมุนไพรที่นำมาสกัดสำหรับผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง
กระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคทำให้เกิดความต้องการสินค้าพืชสมุนไพรอย่างหลากหลายมากขึ้น เช่น โหระพา กุ้ยช่าย ผักชีฝรั่ง ผักชี สะระแหน่ มาร์จอร์แรม (Marjoram) จากข้อมูลในปี 2564 สัดส่วนตลาดสำหรับพืช สมุนไพรสด/ แช่เย็นส่วนใหญ่มาจากประเทศในเอเชียเช่น กัมพูชา ไทย เวียดนาม มากถึงร้อยละ 60 โดยเป็นการนำเข้าผ่านผู้นำเข้าจาก โปรตุเกส อิตาลี เยอรมนี และสเปน สำหรับสมุนไพรกลุ่มใบแกง และสารสกัดจากสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยที่นำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง/ ยา ผู้นำเข้าและผู้ผลิตในสาธารณรัฐเช็กมักจะไม่นำเข้าโดยตรง แต่จะสั่งวัตถุดิบจากผู้นำเข้าสินค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะทั้งในและต่างประเทศอีกทีหนึ่ง
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรคือช่องทางออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น การประชาสัมพันธ์ผ่าน Influencer ด้านอาหาร สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และการนำสินค้าเจาะตลาดร้านค้าเฉพาะทางที่จำหน่ายสินค้าสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรก็จะทำให้เข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น
อีกประการที่ผู้ประกอบการไทยควรคำนึงคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการใช้พลาสติก ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เช่นแชมพู ครีมอาบน้ำ หรือเครื่องสำอาง ควรพิจารณาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง หรือสามารถนำบรรจุภัณฑ์เดิมเติมได้
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/
ที่มาข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก (มิ.ย. 2565)