เยอรมนีสู่การเป็นประเทศแห่งจักรยาน 🇩🇪🚲
แนวโน้มความต้องการสินค้าจักรยานและจักรยานไฟฟ้าไม่ได้เป็นเพียงผลจากวิกฤตการณ์ไวรัสโคโรนาเท่านั้น แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มสินค้าดังกล่าวได้ปรากฏให้เห็นมาในช่วงหลายปี
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10081
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (เม.ย. 2565)
———————————————-