ภายหลังจากที่รัฐบาลอิหร่านได้เปิดไฟเขียวให้ภาคเอกชนนำเข้าข้าวจากต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันต่อความต้องการของตลาดหลังสิ้นเทศกาลถือศีลอดในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการกักเก็บในคลังสำรองสำหรับการบริโภคตลอดในปีงบประมาณ 1401 ที่เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาและจะสิ้นสุดลงในวันที่ 20 มีนาคม 2566
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10233
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน (พ.ค. 2565)
———————————————-