ตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหราชอาณาจักร
จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลให้ชาวสหราชอาณาจักรมีการทำงานจากบ้านมากขึ้น โดยช่วงการ Lockdown ชาวสหราชอาณาจักรจำนวน 3,200,000 ครัวเรือน มีการนำสัตว์มาเลี้ยง ส่งผลให้ยอดขายสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยงในสหราชอาณาจักร ได้แก่ ของเล่น อาหาร แฟชั่น ของใช้ และเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10112
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน (เม.ย. 2565)
———————————————-