ตลาดรถยนต์ EV สหรัฐฯ ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 🇺🇸🚗🚕🚙⚡️
การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกส่งผลทำให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้รับความนิยมและมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ แม้ว่าราคาชิ้นส่วนผลิตรถยนต์และแบตเตอรี่ในตลาดจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากปัจจัยปัญหาในระบบห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อราคาจำหน่ายรถยนต์ในภาพรวมปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10174
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี (เม.ย. 2565)
———————————————-