แนวโน้มผู้บริโภคชาวอเมริกันให้ความสนใจเลือกซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2565 มีจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใหม่ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แม้ว่าโดยรวมแล้วจำนวนรถยนต์ใหม่ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ จะหดตัวลงร้อยละ 18 ในช่วงเวลาเดียวกันก็ตาม โดยแนวโน้มดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันเริ่มเปิดใจยอมรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและน่าจะทำให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าพัฒนาไปเป็นรถยนต์ในตลาดกระแสหลักได้ในอนาคต
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10368
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี (พ.ค. 2565)
———————————————-