ตลาดผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกจากพืชเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ (Plant-based Product) ทั้งแบบ วีแกนและมังสวิรัติกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในเยอรมนี ซึ่งสวนทางกับการบริโภคเนื้อสัตว์ในเยอรมนี ที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แม้เยอรมนีจะมีสภาวะอัตราเงินเฟ้อสูง แต่จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเยอรมัน (Statistische Bundesamt) พบว่า หลายบริษัทในเยอรมนีผลิตโปรตีนทางเลือก จากพืชเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ในปี 2022 เพิ่มขึ้น 6.5 % โดยมูลค่าตลาดของผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ มีจำนวน 357.4 ล้านยูโร คิดเป็น 17.3 % แม้มูลค่าของตลาดจะเพิ่มมากขึ้น แต่มูลค่าของผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับมูลค่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในปีที่ผ่านมา ที่มูลค่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และจากเนื้อสัตว์ที่ผลิตในเยอรมนีมีจำนวน 42.4 พันล้านยูโร ซึ่งคิดเป็นเกือบ 80 เท่าของมูลค่าผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์


ในเยอรมนีมีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ที่ทำมาจากพืชมาหลายปีแล้ว เป็นผลจากกระแสการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ส่งผลให้มูลค่ายอดขายสินค้าประเภทดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น ในทุกๆ ปี และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยในการผลิตสินค้าทดแทนเนื้อสัตว์ที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างและแปลกใหม่ และเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตราฐานสากล ตลอดจนช่องทางในการติดต่อผู้นำเข้า รวมถึงการเข้าร่วมงานนิทรรศการแสดงสินค้าอาหาร เพื่อพบปะผู้นำเข้าและศึกษาเทรนด์อาหารรูปแบบใหม่ สู่การนำมาพัฒนาในสินค้าของตนเอง เพื่อเข้าสู่ตลาด Plant-based ในเยอรมนี


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต