ตลาดบรรจุภัณฑ์สีเขียวมีแนวโน้มรุ่งเรืองในสหรัฐอเมริกา ☘️🛍💚🇺🇸
ตลาดบรรจุภัณฑ์สีเขียว (Green Packaging) หรือจะเรียกได้ในหลายๆ ชื่อ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืน (Sustainable packaging ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่แนวรักษ์โลก หรือ บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10055
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก (เม.ย. 2565)
———————————————-