โลกในยุคนิวนอร์มอล ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการดำเนินชีวิตในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยว หรือการขยายตัวของเมืองใหญ่ทำให้มีคนหนุ่มสาวย้ายมาพักอาศัยในห้องชุดด้วยตนเองมากขึ้น จึงมีความต้องการปรับปรุงที่พักอาศัยให้เหมาะกับวิถีชีวิตแนวใหม่ เช่น มุมทำงาน มุมพักผ่อน ซึ่งส่งผลต่อความต้องการสินค้าตกแต่งบ้าน
ในวันนี้เราจึงนำกระแสความต้องการสินค้าตกแต่งบ้านจากตลาดเม็กซิโก มานำเสนอ เพื่อเป็นแนวคิดแก่ผู้ประกอบการสินค้าตกแต่งบ้านและที่พักอาศัยกันค่ะ

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2 #TradeInformation