รายงานเศรษฐกิจระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 ของประเทศชิลีพบว่า มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการขยายตัว 2.6% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากถึง 295.7%
ประกอบกับการลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากระดับ 51.4 มาอยู่ที่ 54.9 จากตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เน้นอุตสาหกรรมรถยนต์ นับเป็นผลดีผู้ประกอบการไทย
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์และส่วนประกอบ ที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังชิลีระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 มากถึง 106.38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 18.69% นอกจากนั้น ตัวเลขการลงทุนที่เพิ่มขึ้นยังส่งผลดีให้การส่งออกเครื่องจักรกลและส่วนประกอบมีมูลค่า 54.68 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 99.93%
จะเห็นได้ว่าการตอบรับสินค้าประเภทอุตสาหกรรมของไทยไปชิลี ยังคงมีแนวโน้มที่สดใส เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความต้องการสินค้าจากไทยในประเภทส่วนประกอบรถยนต์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ยางและผลิตภัณฑ์จากยาง เครื่องซักผ้าและส่วนประกอบ เป็นจำนวนมาก

ที่มาข้อมูล: ธนาคารกลางชิลี, Subrei, Global Trade Atlas โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2