จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การกระทำของมนุษย์ และการขยายตัวของประชากรโลก ทำให้องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ภายในปี 2573 เมืองใหญ่หลายเมืองจะต้องตกอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสำหรับการบริโภค โดยความต้องการใช้น้ำจืดของคนทั่วโลกจะมากกว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ถึง 40% โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ที่ปริมาณน้ำธรรมชาติเหลือค่อนข้างน้อยประเด็นนี้ทำให้ เมืองอัจฉริยะ “Masdar City” กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับ Khalifa University of Science and Technology และบริษัท Aquovum จากสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโครงการนำร่องนวัตกรรมโดยวิธีการดึงเอาความชื้นจากอากาศมาสร้างเป็นน้ำสะอาด ซึ่งจะนับเป็นโครงการแรกของโลกในการใช้เทคโนโลยี Atmospheric Water Generation (AWG) มาผลิตน้ำประปาเชิงพาณิชย์
นับเป็นโอกาสทางการค้าสำหรับสตาร์ทอัพ หรือผู้ประกอบการไทยในการเร่งพัฒนาเครื่องมือ หรือนวัตกรรมที่สามารถผลิตน้ำบริสุทธิ์จากพลังงานสะอาดซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต เพื่อนำเอานวัตกรรมไปต่อยอดการค้ากับกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มความต้องการเทคโนโลยีเพื่อช่วยแก้ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร เช่นกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง หรือแอฟริกา

ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2