ดีเดย์ 1 พ.ค. ห้ามจำหน่ายมูลี่หน้าต่างแบบมีสายห้อยยาวในแคนาดา

นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขแคนาดาสั่งห้ามผลิตและจำหน่ายมูลี่หน้าต่างชนิดที่มีสายห้อยยาวในประเทศ โดยกล่าวถึงเหตุผลเป็นการเพิ่มความปลอดภัยภายในที่พักอาศัยสำหรับเด็กเล็ก หลังพบจำนวนการเกิดอุบัติเหตุจากการผูกรัดบริเวณลำคอ (STRANGULATION) จนส่งผลต่อการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจทุกปี

นาย Ralph Vasami ผู้อำนวยการสมาคมผู้ผลิตมูลี่และม่านหน้าต่างในแคนาดา กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมเห็นด้วยกับประกาศใหม่ของกระทรวง และยินดีจะปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความปลอดภัยขึ้น แต่ทว่าขณะนี้ผู้ประกอบการผลิตหลายรายได้เรียกร้องกับทางสมาคมฯ เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนระยะเวลาที่จะบังคับใช้กฎหมายออกไป เนื่องจากประสบปัญหาด้านซัพพลายเชนส่วนประกอบสำหรับการผลิตสินค้าใหม่ให้ตรงตามแบบและมาตรฐานที่ระเบียบใหม่กำหนดไว้ นอกจากนั้น ยังมีผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งกังวลกับจำนวนลูกจ้างที่อาจต้องเลิกจ้างงานต่อไป ซึ่งนาย Vasami ได้ประมาณการความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรมม่านหน้าต่าง หากรัฐบาลจะเริ่มบังคับใช้ระเบียบใหม่ในต้นเดือนหน้า จะอยู่ที่ราว 1,500 ล้านดอลลาร์แคนาดา (4 หมื่นล้านบาท) และการเลิกจ้างงานกว่า 10,000 ราย

ในการนี้ ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขแคนาดา เผยว่า ทางการได้ออกประกาศมาตรการยกเลิกใช้ผลิตภัณฑ์มูลี่หน้าต่างชนิดที่มีสายห้อยยาวมาตั้งแต่พฤษภาคม 2562 ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการแจ้งเตือนผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมมานานกว่า 3 ปี และก็ได้เคยยื่นอนุโลมมาตั้งแต่ปีที่ผ่านที่กระทรวงฯ กำหนดให้มีผลบังคับใช้มา 1 ครั้งแล้ว จึงไม่สามารถผ่อนปรนได้ต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์มูลี่หน้าต่างที่มีผลตั้งแต่ 1 พ.ค. 65 กำหนดความยาวของสายห้อยที่ประกอบในส่วนต่างๆ ของมูลี่หรือม่านหน้าต่าง ทั้งสายดึง ด้านในและด้านอกผลิตภัณฑ์ได้ไม่เกิน 22 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่เกิดการรัดคอเด็กและก่อให้เกิดอันตรายได้ต่อไป

นอกจากนั้น ระเบียบใหม่นี้ระบุว่าหากที่พักอาศัยที่มีการติดตั้งมูลี่หน้าต่างชนิดที่มีสายห้อยไว้ ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถหาซื้อได้ในร้านจำหน่ายได้อีก ซึ่งต่อไปลูกค้าจำเป็นต้องหาทางเลือกมูลี่หน้าต่างประเภทไร้สาย หรือแบบบังคับด้วยระบบมอเตอร์ใช้งาน สำหรับข้อมูลและระเบียบผลิตภัณฑ์มูลี่หน้าต่างฉบับใหม่ สามารถศึกษาได้ที่ https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-97/index.html

ข้อคิดเห็น  แคนาดาเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ใช้งานของผู้บริโภคมาก โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเล็กทั้งในเรื่องของวัสดุ การออกแบบ และการติดตั้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวผู้ใช้งาน ดังนั้น การที่ทางการแคนาดาสั่งยกเลิกผลิตและจำหน่ายมูลี่หน้าต่างชนิดที่มีสายห้อยยาว แม้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใช้อย่างแพร่หลายมานาน เพราะมองว่าเป็นอันตรายสำหรับเด็กภายในบ้านนั้น อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับการสั่งห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันในอีกหลายประเทศถัดไปก็ได้ จึงเป็นส่วนที่ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาและติดตามแนวโน้มสินค้าในต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับใช้ในการออกแบบ สร้างสรรค์ผลงานที่เหมาะสมกับความต้องการในตลาดโลกได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ แวนคูเวอร์ (เมษายน 2565)
https://www.nationalobserver.com/2022/03/16/news/window-blind-makers-ask-health-canada-regulation-delay-covid-snarls-supply-chains

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *