นับจากที่ทางการซาอุตีอาระเบียประกาศระงับและห้ามนำเข้าไก่จากประเทศไทยเมื่อปี 2004 ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ไก่แบบสด แช่เย็น แช่แข็ง รวมไปถึงเนื้อไก่และไขไก่ เนื่องมาจากมีการระบาดของไวรัสในไก่ของไทย รวมระยะเวลาแล้วกว่า 17 ปี

ล่าสุดทางการซาอุดีอาระเบียประกาศยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าไก่จากไทยแล้ว เป็นผลมาจากการเข้าพบกับนาย Sami Saad N. Al-Sager ตำแหน่ง Vice President for Operation Sector องค์การอาหารและยาซาอุดีอาระเบีย (Food & Drug Authority -SFDA) ของนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และนายอภิชาติ ประเสริฐสุด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ เพื่อทำการหารือเรื่องแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับ SFDA โดยเฉพาะต้านความมั่นคงทางอาหารและมาตรฐานฮาลาล และทราบผลการพิจารณากรยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทย

โดยมีข้อสรุปร่วมกันหลังการหารือกับองค์การอาหารและยาชาอุดีอาระเบีย Food & Drug Authority (SFDA) ซาอุดีอาระเบียอนุญาตให้นำเข้าไก่จากประเทศไทยได้ โดยทางเว็บไซต์ของ SFDA ได้ทำการเปลี่ยนสถานะการนำเข้าสินค้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทยจาก “Banned” เป็น “Permitted” โดยมีสถานประกอบการส่งออกที่อนุญาตขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย โรงฆ่าสัตว์ปีก โรงตัดแต่ง และโรงงานแปรูรูป โดยให้มีผลทันที ซึ่งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลสำเร็จในการดำเนินการให้สามารถส่งออกไก่มายังซาอุดีอาระเบียได้ ในปัจจุบันซาอุดีอาระเบียนำเข้าไก่ปีละ 5.9 แสนตัน ซึ่งกว่าร้อยละ 70 ของไก่ที่นำเข้ามาจากบราซิล และอีกร้อยละ 30 นำเข้ามาจากยูเครนและฝรั่งเศส

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ (มึนาคม 2565)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2