นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้ามาเป็นออนไลน์มากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการเปิดตัวและขยายตัวของแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์มากมาย
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com
ที่มาข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก (มิ.ย. 2565)
———————————————-