ก่อนหน้าที่ทางการซาอุดีอาระเบียจะเปิดกว้างเรื่องสิทธิเสรีภาพของสตรีในประเทศและในอีกหลายๆด้านนั้น ชาอุดีอาระเบียเคยเป็นประเทศที่มีการสั่งห้ามในหลาย ๆ ด้านครอบคลุมไปถึงการไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขับขี่ยานพาหนะ การเดินทางไปไหนมาไหนจำเป็นต้องเดินทางไปกับผู้นำครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การจ่ายตลาด หรือกิจกรรมอื่น ๆ มักจะเดินทางไปเป็นครอบครัวด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลัก ซึ่งในแต่ละครอบครัวจะต้องมีรถยนต์อย่างน้อยสองคัน จึงส่งผลให้วิถีชีวิตของคนซาอุดีอาระเบียมีความคุ้นชินกับการใช้รถยนต์ส่วนตัวมากกว่ารถสาธารณะหรือรถจักรยานยนต์

หลังจากที่ทางการซาอุดีอาระเบียประกาศอนุญาตให้ผู้หญิงในซาอุดีอาระเบียสามารถขับรถได้และมีอิสระในการตัดสินใจและใช้ชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้นำครอบครัว ทำให้ผู้หญิงซาอุดีอาระเบียเริ่มหันมาสั่งซื้อรถยนต์เป็นของตัวเอง ซึ่งส่งผลให้การใช้รถยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้การนำเข้ารถยนต์ในประเทศมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

โดยในปี 2020 ซาอุดีฯ นำเข้ารถยนต์ประมาณ 544,000 ตัน และในปี 2021 การนำเขารถยนต์เพิ่มขึ้นจาก 544,000 คัน เป็น 546,000 คัน ในปี 2021 ซึ่งรถยนต์ส่วนใหญ่ที่นำเข้าจะมาจาก 15 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ไทย เยอรมนี จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สหราชอาณาจักร ไต้หวัน เม็กชิโก สาธารณรัฐเช็กอิตาลี ตุรกี และฝรั่งเศส

สินค้ารถยนต์และอุปกรณ์เกี่ยวกับยานยนต์ถือเป็นสินค้าอันดับหนึ่งที่ซาอุดิอาระเบียนำเข้าจากประเทศไทย โดยในปี 2021 มูลค่าการนำเข้ารถยนต์จากไทยอยู่ที่ 752.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของชาอุดีอาระเบีย

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจดดาห์ (เมษายน 2565)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2