ดูเหมือนว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้คนทั่วไปต้องอยู่กับบ้านมากยิ่งขึ้น จนเกิดพฤติกรรมใหม่ร่วมกันในหลายๆประเทศ คือการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ชาวเนเธอร์แลนด์ก็เป็นประชากรอีกประเทศที่มีการรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการค้าของสินค้าสัตว์เลี้ยงในปี 2563 – 64 เติบโตที่สุดในประวัติการณ์มีมูลค่ากว่า 1.52 พันล้านยูโร โดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2569 มูลค่าการค้าของสินค้าสัตว์เลี้ยงจะมีมูลค่าอยู่ที่ 1.79 พันล้านยูโร โดยในช่วงปี 2563 สินค้าสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมี่ยมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี จากความยืดเยื้อของสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของหลายครัวเรือน ในต้นปี 2564 จึงมีความต้องการในกลุ่มสินค้าราคาประหยัดและ Private Labels เพิ่มมากขึ้น
จะเห็นได้ว่าในภาวะวิกฤติที่สินค้าฟุ่มเฟือยหลายรายการอาจจะมีความต้องการลดลง แต่โอกาสสำหรับตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงยังคงเปิดกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ต้องจำกัดการเดินทาง ลดการพบปะกับผู้คน และเป็นครอบครัวเดี่ยวที่แยกตัวมาใช้ชีวิตตามลำพัง ผู้ประกอบการไทยนับว่ามีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบคุณภาพสินค้ากับราคาสำหรับตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงในยุโรป ที่มีความต้องการด้านคุณภาพให้เหมาะสมกับราคา จึงควรวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะให้มากยิ่งขึ้น

ที่มาข้อมูล: รายงานตลาดผลิตภัณฑ์ดูแล “สัตว์เลี้ยง” ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเฮก

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2