สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายให้กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชตระกูล Cannabis รวมถึงสาร Cannabidiol (CBD) ที่มีส่วนประกอบของสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ต่ำกว่าร้อยละ 0.3 พ้นสภาพจากรัฐบัญญัติควบคุมยาเสพติด เนื่องจากตามรายงานขององค์กรอนามัยโลก สารประกอบ CBD ไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบประสาทของมนุษย์ มีฤทธิ์ระงับอาการปวด ลดอาการชักเกร็ง ลดความกังวล และลดความอยากบุหรี่ในบางสถานการณ์ อย่างไรก็ดี สาร THC ซึ่งอยู่ในกลุ่มสารสกัดที่ทำมาใช้เพื่อการแพทย์ ยังจัดเป็นสารเสพติดประเภทที่ 1 มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท หากบริโภคสินค้าที่มี THC ในปริมาณมาก จะสร้างผลกระทบเชิงลบต่อระบบประสาท
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0…/
ที่มาข้อมูล: รายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (24 มิ.ย. 2565)
———————————————-