ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา สภาวะการแพร่ระบาดโควิด 19 ในสหรัฐอเมริกาเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น ทำให้รัฐบาลท้องถิ่นเริ่มผ่อนปรนนโยบายควบคุมการแพร่ระบาด ส่งผลให้ชาวอเมริกันเริ่มกลับมาดำเนินวิถีชีวิตตามภาวะปกติ เช่นการรับประทานอาหารนอกบ้าน การเดินทาง ชมภาพยนตร์และคอนเสิร์ต หรือกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมบริการในสหรัฐฯ ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร รวมถึงอาหารไทยซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวและมีความต้องการใช้วัตถุดิบการปรุงอาหารไทยในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น เช่น ข้าวหอมมะลิ เส้นก๋วยเตี๋ยว ซอสปรุงรส กะทิกระป๋อง เครื่องแกง และสมุนไพรต่างๆ

แต่ปัญหาด้านต้นทุนวัตถุดิบการผลิตสินค้า ต้นทุนด้านพลังงาน และต้นทุนในการขนส่งสินค้าที่ปรับตัวขึ้นอาจกระทบต่อต้นทุนจนผู้ประกอบการหลายรายอาจหันไปเลือกใช้การลดต้นทุนการผลิตเพื่อคงความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด อย่างไรก็ดีแม้ว่าราคาจะมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าแต่ปัจจัยด้านคุณภาพและความสม่ำเสมอของสินค้าก็มีอิทธิผลค่อนข้างมากกับผู้บริโภคในสหรัฐฯ ผู้ประกอบการไทยจึงควรให้ความสำคัญต่อการรักษาราคาและคุณภาพสินค้าให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถรักษาสัดส่วนตลาดส่งออกได้อย่างยั่งยืน

ที่มาข้อมูล: ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ จากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองไมอามี วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2564 และหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal “Retail Sales Dropped 1.3% in May as Pandemic Shopping Habits Shifted” วันที่ 16 มิถุนายน 2564

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2