ชาวอิสราเอลแห่ซื้อรถใหม่ ดันยอดส่งออกไทยโตเกิน 100% 🚗

เดือนมิถุนายน 2564 อิสราเอลนำเข้ารถยนต์ใหม่จำนวน 32,000 คัน ซึ่งถือเป็นยอดการนำเข้ารถต่อเดือนสูงสุดในรอบหลายปี และมียอดการนำเข้ารถยนต์ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2021 สูงถึง 183,000 คัน นับเป็นจำนวนที่เกือบเท่ายอดนำเข้าทั้งปี 2020 ทั้งนี้ความต้องการรถยนต์ใหม่ของประเทศอิสราเอลน่าจะมาจากการที่ประชาชนชาวอิสราเอลมีเงินออมมากขึ้นเนื่องจากไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19
สำหรับธุรกิจส่งออกไทยไปยังอิสราเอล ระหว่างเดือน ม.ค. – พ.ค. 2564 มีมูลค่า 324.90 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 34.96% โดยในส่วนของสินค้ารถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ประเทศไทยมียอดการส่งออกไปยังอิสราเอล (ระหว่างเดือน ม.ค.-พ.ค. 2564) มูลค่า 71.7 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ อัตราการเติบโตสูงถึง 108.99% จึงนับว่าตลาดรถยนต์ในอิสราเอลเป็นโอกาสทางการค้าที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ประกอบการตลาดรถยนต์ อะไหล่ และส่วนประกอบรถยนต์ของไทย

ที่มาข้อมูล:รายงานข่าวเด่นรายสัปดาห์ (Weekly Press Release) ฉบับที่ 255 เดอืนกรกฎาคม 2564 โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทลอาวีฟ

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP#OMD2#สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *