ออสเตรียเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีเยี่ยม ชาวออสเตรียกว่าร้อยละ 86.4 หรือประมาณ 7.68 ล้านคนเข้าถึงการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ชาวออสเตรียกลับมีรูปแบบและพฤติกรรมการใช้และเสพสื่อโซเขียลมีเดียที่แตกต่างออกไป โดยข้อมูลจาก businessculture.org ชี้ให้เห็นว่าจากจำนวนประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตของชาวออสเตรียทั้งหมดกลับมีเพียงร้อยละ 60 เท่านั้นที่มีการสมัครใช้โซเชียลมีเดียหรือเลือกใช้บริการเครือข่ายทางสังคมอย่างเป็นประจำ ซึ่งแตกต่างกับประเทศในแถบเอเชียหรือยุโรปตอนเหนือที่นิยมใช้โซเชียลมีเดียในอัตราสูงเป็นลำดับต้นๆ ของโลกกล่าวคือมีอัตราการใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าร้อยละ 85

ชาวออสเตรียมีความอ่อนไหวต่อความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงและยังระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลบนเครือข่ายสาธารณะ ตลอดจนไม่ยินดีให้แพลตฟอร์มต่างๆ นำข้อมูลส่วนบุคคลไปวิเคราะห์หรือใช้ประโยชน์ต่อเนื่องในทางธุรกิจ ชาวออสเตรียนิยมใช้งานโซเชียลมีเดียเพื่อความสะดวกในการส่งข้อความระหว่างเพื่อนฝูงและครอบครัวเป็นหลัก อย่างไรก็ดี โซเชียลมีเดียในออสเตรียถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการหางานและการหาคู่ออนไลน์ด้วยเช่นกันและยังถือเป็นเรื่องปกติอีกด้วย โดยโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมในตลาดออสเตรีย ได้แก่ Facebook YouTube sms.at MySpace Xing StudiVZ Twitter และ Netlog ทั้งนี้ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาคธุรกิจออสเตรียสื่อสารผ่านโซเขียลมีเดียเพิ่มขึ้น โดยกว่าร้อยละ 70 เลือกที่จะเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย โดยแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยม คือ Facebook และ Twitter อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจยังไม่มั่นใจนักว่าการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

เว็บไซต์ที่ดีขององค์กรเปรียบเสมือนประตูหน้าบ้านที่สวยงามที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับผู้ติดต่อชาวออสเตรียและชาวยุโรป ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาเว็บไซต์ของตนให้มีความน่าเชื่อถือ และดีไซน์เว็บไซต์ให้สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกทั้งผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอโทรศัพท์มือถือ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยขน์เกี่ยวกับองค์กรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวและแรงบันดาลใจตลอดจนปีที่ก่อตั้งธุรกิจถือเป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคและนักธุรกิจขาวออสเตรียใส่ใจและให้น้ำหนัก

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา (มกราคม 2565)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2