ภายในงาน Apparel Sourcing ซึ่งเป็นงานจัดแสดงผ้าและวัสดุสำหรับสินค้าเครื่องแต่งกาย ณ กรุงนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีวัสดุที่ได้รับความสนใจคือ วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่าย คงทน และสวมใส่สบาย เช่น ผ้าใยกัญชง หรือ Hemp ซึ่งเป็นสิ่งทอที่ทำจากพืชกัญชงที่มีความยืดหยุ่นและเส้นใยคงทนเป็นอย่างมาก เมื่อนำเส้นใยกัญชงมาผสมกับเส้นใยผ้าฝ้าย จะทำให้เป็นผ้าที่สวมใส่สบาย และทนทาน นอกจากนี้ยังมีการนำเส้นใยกัญชงไปผสมกับเส้นใยผ้าชนิดอื่นเช่น ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม เพื่อผลิตเป็นกระเป๋าและรองเท้า โดย Statista มีรายงานระบุว่า ยอดขายของผลิตภัณฑ์ผ้าจากใยกัญชงในปี 2561 อยู่ที่ 119 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าในปี 2565 จะมียอดขายผลิตภัณฑ์จากผ้าเส้นใยกัญชงที่ 183 เหรียญสหรัฐ
จากกระแสความนิยมและการสนับสนุนแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน คาดว่าผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชงจะยังได้รับความนิยมและมีการเติบโตทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยเอง มีการพัฒนาเส้นใยกัญชงโดยชาวม้งในภาคเหนือมาเป็นเวลานาน และมีการแก้กฏหมายอนุญาตให้ปลูกกัญชงเพื่อการพาณิชย์ได้ ผู้ประกอบการจึงควรพิจารณากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกของไทย และศึกษาพัฒนาแนวทางการผสมเส้นใยกัญชงกับเส้นใยชนิดอื่น เพื่อผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่สวมใส่สบายและคงทน สร้างโอกาสในการขยายการค้าสู่ตลาดต่างประเทศ และยังเป็นโอกาสที่จะพัฒนาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ ช่วยกระจายรายได้ให้กับคนท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนจากเวทีการค้าโลก สู่ประเทศไทยอีกด้วย

ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวประจำสัปดาห์: สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก
#MOC #DITP #OMD #TradeOpportunities #USA #Apparel #BCG