ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ดึงดูดใจชาวอิตาเลียน 🍏🥬🌭🍽🇮🇹
การอ่านฉลากก่อนตัดสินใจซื้อได้กลายเป็นนิสัยประจำของผู้บริโภคชาวอิตาเลียน ซึ่งเป็นสัญญาณที่เป็นรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสุขภาพดีในผู้บริโภคทุกช่วงอายุ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10087
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน (เม.ย. 2565)
———————————————-