ด้วยกระแสรักสุขภาพ และกระแสการสร้างความยั่งยืนในการบริโภค ทำให้เทรนด์ตลาดอาหารโปรตีนจากพืชมาแรงในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา หรือในยุโรปที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 49% ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 โดยเฉพาะในประเทศอิตาลี มีผลการศึกษาของ Italian Food Union แสดงให้เห็นว่า แนวโน้มการบริโภคอย่างยั่งยืนส่งผลให้ชาวอิตาเลียนทานอาหารโปรตีนจากพืชกันมากขึ้น ในปี 2563 มีสินค้าอาหารจากพืชจำหน่ายในอิตาลีกว่า 12,000 รายการ มูลค่าการจำหน่ายมากถึง 3.2 พันล้านยูโร
นอกจากนี้ ในสหรัฐอเมริกายังเกิดกระแสการบริโภคอาหารทะเลจากพืช เนื่องจากประเทศสหรัฐฯมีการบริโภคผลิตภัณฑ์ประมงมากเป็นลำดับที่ 5 ของโลก และมีผลการศึกษาวิจัยได้คาดการณ์ว่า ภายในอีก 30 ปีข้างหน้า สัตว์น้ำทะเลบางชนิดอาจสูญพันธ์จากการถูกจับมาบริโภคมากเกินไป ดังนั้น ทางออกในการบริโภคอาหารทะเลทางเลือก ผนวกกับคุณประโยชน์ของอาหารทำจากพืช จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความต้องการและขยายตัวของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากพืช ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า อาหารทะเลจากพืชน่าจะมีโอกาสเติบโตและขยายตัวในระยะเวลาอีก 10 ปีข้างหน้า และคาดว่าตลาดจะมีมูลค่าสูงถึง 1.3 พันล้านเหรียญ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีน หรืออาหารทะเลจากพืช จึงนับเป็นโอกาสของผู้ประกอบการอาหารไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับด้านรสชาติและคุณภาพของอาหารในระดับสากล ที่สำคัญควรพิจารณาถึงช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ที่มาข้อมูล: รายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโกรายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลาน (ก.ค. 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2