ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารเสริมสำหรับแม่และเด็ก จำเป็นสำหรับสตรีมีครรภ์ทั้งในช่วงก่อนและหลังการคลอด โดยอาหารเสริมจะช่วยเติมเต็มสารอาหารและช่วยในเรื่องของการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กทารก ซึ่งมีสารอาหารหลัก 19 ประเภท แบ่งเป็นประเภทหลัก ได้แก่ แร่ธาตุ วิตามิน โพรไบโอติกส์ (Probiotics) และอื่น ๆ เป็นต้น


ในส่วนของมูลค่าตลาดของอาหารเสริมนั้น ปัจจุบัน แนวคิดของการให้นมบุตรในจีนได้มี การเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับสมัยก่อน เนื่องจากพ่อแม่รุ่นก่อนให้ความสำคัญกับการกินแค่พอให้อิ่มท้อง แต่ในขณะที่พ่อแม่ยุคใหม่ ได้มีการเริ่มให้ความสำคัญกับการโภชนาการของลูกมากขึ้น และเนื่องจากแนวคิดการเลี้ยงดูนมบุตรในยุคสมัยใหม่ ทำให้ตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่ และเด็กมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 81,900 ล้านหยวน


โดยแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็ก มีดังนี้ 1) ปัจจุบันตลาดอาหารเสริมในจีน มีตัวเลือกค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะอาหารเสริมสำหรับเด็ก บางแบรนด์ไม่ระบุว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยไหน ทำให้พ่อและแม่ของเด็กตัดสินใจได้ยาก จึงเป็นแนวโน้มในอนาคตว่าควรแบ่งอาหารเสริมสำหรับแต่ละช่วงวัยของเด็ก 2) ผู้ประกอบการจีนได้ขยายช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับแม่และเด็กในหลาย ๆ ช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ต่าง ๆ ในขณะที่ช่องทางออฟไลน์จะสามารถทำให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์โดยตรง 3) การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น รูปแบบขนมขบเคี้ยว ลูกอม เครื่องดื่ม เป็นต้น และ 4) ผู้ผลิตควรพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันไป โดยรวมแล้วมีการคาดการณ์ว่าตลาดของจีนยังคงมีช่องว่างในการเติบโตอยู่อีกมาก จึงเป็นโอกาสที่ดีต่อสินค้าชนิดนี้


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com


สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง