บริษัท Uber Eats (ในเครือบริษัท Uber) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการจัดส่งอาหารรายใหญ่รายหนึ่งในสหรัฐฯ มียอดขายประมาณ 2.65 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 ได้เปิดเผยรายงานประจำปีล่าสุด Uber Eats Craving Report โดยในรายงานจัดทำขึ้นจากการเก็บข้อมูลด้านเทรนด์และพฤติกรรมการบริโภคของคนอเมริกันที่ใช้บริการของ Uber Eats ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ㆍ ผัดไทยติดอันดับ 2 เมนูยอดนิยมที่มีคนสั่งมากที่สุด
ㆍ อาหารไทยได้รับการจัดเป็นอันดับที่ 7 อาหารยอดนิยม
ㆍ รสชาติเผ็ด (Spicy) ติดอันตับ 6 ที่ลูกค้านิยมขอมากที่สุด

เมนูอาหารที่ได้รับการสั่งมากที่สุด (The Most Ordered Items)
1. French Fries
2. Pad Thai
3. Garlic Naan
4. Soda
5. Miso Soup
6. California Roll
7. Chicken Tikka Masala
8. Edamame
9. Mozzarella Sticks
10. Spicy Tuna Roll

อาหารยอดนิยม (The Most Popular Cuisine)
1. Mexican
2. Burgers + Sandwiches
3. Chinese
4. Indian
5. Pizza
6. Sushi
7. Thai
8. Mediterranean
9. Breakfast (Bagels + Donuts)
10. Vietnamese

คำร่ำร้องที่ลูกค้าขอมากที่สุด (The most popular delivery request)
1. No Onion
2. Extra Sauce
3. No Tomato
4. No Cheese
5. No Ice
6. Spicy
7. Well Done
8. No Mushroom
9. No Pickle
10. No Sour Cream

นอกจากการให้บริการส่งอาหารให้แก่ร้านอาหารแล้ว Uber Eats ยังให้บริการส่งอาหารโกรโซรี บริษัท Uber Eats จัดส่งอาหารประเภทโกโชรี่เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด-19 บริษัทคาดว่าแนวโน้มยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น

เมืองที่ผู้บริโภคสั่งอาหารสุขภาพมากที่สุด คือ เมือง Florence รัฐ South Carolina, เมือง Cincinnati รัฐ Ohio และ เมือง Miami รัฐ Florida

เมืองที่ผู้บริโภคสั่งเครื่องดื่ม แฮลกอฮอล์มากที่สุดคือ เมือง Sacramento และ Palm Springs รัฐ Calfornia และ เมือง Tampa Bay รัฐ Florida

รัฐที่ลูกค้าพูดสุภาพที่สุด (ขอบคุณ และ Please) : รัฐ Vermont, Oregon, Idaho และ Washington

บทวิเคราะห์

สถานการณ์ตลาด

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และมาตรการควบคุม ส่งผบกระทบต่อการดำเนินธุรกิจร้านอาหารอย่างมหาศาลในสหรัฐฯ ร้านอาหารจำนวนไม่ต่ำกว่า 80,000 ปิดกิจการเป็นการถาวร ร้านอาหารที่ เนื่องจากเปิดบริการในร้านไม่ได้ จึงต้องพึ่งการขายโดยให้ลูกค้ามารับด้วยตนเอง หรือการจ้างคนกลางนำอาหารไปส่งให้ลูกค้า

ธุรกิจบริการส่งอาหาร (Food Delivery) มีมูลค่าตลาดประมาณ 15 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2563 มีผู้ประกอบการรายใหญ่ 5 ราย ให้บริการทั่วประเทศ ได้แก่ Uber Eats, Grub Hub, DoorDash, Seamless และ Instacart ธุรกิจบริการส่งอาหารขยายตัวในเกือบเท่าตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้ออาหารแบบ Delivery จะยืนหยัด และขยายตัวต่อไป แม้ว่าเศรษฐกิจและสังคมจะคืนเข้าสู่ภาวะปกติ

ข้อพิจารณา

1. ควรใช้โอกาสของความนิยมเมนูผัดไทยเป็นเครื่องมือผลักดันเพิ่มการส่งออกอาหารไทยและเครื่องปรุงในสหรัฐฯ ได้แก่ เครื่องปรุงอาหารไทยที่ใช้ในการปรุงผัดไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้ผัดไทยเป็นเมนู Nationwide ขึ้นเทียบกับ Pasta และแทรกเข้าไปอยู่ในมนูร้านอาหารอเมริกันทั่วไป

2. การจัด Nationvide Campaign ทั่วประเทศหรือทั่วโลก ควรจัดกิจกรรม เช่น งาน Annual Pad Thai Week โดยความร่วมมือของร้านอาหารไทยทั่วสหรัฐฯ ร้านอาหารไทยที่ได้รับสัญลักษณ์ตรา Thai SELECT และร้านอาหารในท้องถิ่นที่มีเมนูผัดไทย โดยภาครัฐให้การสนับสนุนด้านเงินทุนจัดงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายและภาพลักษณ์สินค้าเครื่องปรุงผัดไทยให้ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

3. การร่วมมือกับบริษัทให้บริการจัดส่งอาหาร เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มการนำเข้าสินค้าอาหารและเครื่องปรุงจากไทย รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์อาหารไทย

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก (ธันวาคม 2564)
Uber Eats. November 2021

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2