ไต้หวันถือเป็นผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีรายสำคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลบวกจากการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดย TAITRA หน่วยงานส่งเสริมการค้าของไต้หวัน ได้จัดงาน AUTOTRONICS TAIPEI (งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์) และงาน 2035 E-Mobility Taiwan (งานแสดงสินค้ายานยนต์เคลื่อนที่อัจฉริยะ) จัดขึ้นพร้อมกัน ใน Concept ที่เป็น AMPA Mega Show โดยมีจำนวนผู้จัดแสดงรวม 830 ราย ต่างชาติจาก 16 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทยมาร่วมจัดแสดงด้วย โดยมี Buyer จากต่างชาติกว่า 4,000 ราย รวมทั้งจากประเทศไทย


ไฮไลท์สำคัญของงานฯ คือการเชื่อมโยงเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์กับกลุ่มอื่น ๆ เช่น ยานพาหนะพลังงานใหม่ โดยมีการจัดแสดงทั้งรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า และรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน (Toyota Mirai) รวมไปถึงระบบห่วงโซ่อุปทานสีเขียวที่มีความยั่งยืนตามแนวคิด ESG การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีการสื่อสารระดับสูง


2035 E-Mobility Taiwan เป็นการนำแนวคิดของยานยนต์แห่งอนาคตที่จะมาถึงในปี 2035 มาใช้เป็นแนวทางในการจัดแสดงโดยได้แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ ซึ่งได้นำเสนอโซลูชั่นของการบูรณาการระบบการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับยานยนต์ (Internet of Vehicle: IOV) ระบบ 5G ระบบความปลอดภัยของข้อมูล ระบบความบันเทิงในรถ การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับรถ และแพลตฟอร์มด้านการแชร์ริ่ง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์เข้าสู่การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีให้เข้าสู่ยุคของยานยนต์พลังงานไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว


ในส่วนของผู้ประกอบการไทยที่มาร่วมจัดแสดงในครั้งนี้ มีทั้ง PTT Lubricant ที่นอกจากจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจัดแสดงแล้ว ยังนำผลิตภัณฑ์ของ Café Amazon มาเปิดตัวในงานด้วย โดยผู้นำเข้ารายเดียวกันนี้ และยังมี PROFENDER ผู้ผลิตโช๊คชื่อดังของไทย Thai Yamato Auto Part (2018) ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์สำหรับอุตสาหกรรมรถบรรทุก รวมถึงยังมีบูธของบริษัท Stars ของไต้หวัน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (EV Drive System) ซึ่งได้มี การเปิดตัวรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า ผลงานที่พัฒนาร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดยานยนต์พลังงานไฟฟ้า เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเปิดนี้ ที่มีการนำเสนอเทคโนโลยีที่ทำให้ การผลตรถยนต์ไฟฟ้าสามารถทำได้ง่ายขึ้น และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ต่อไป


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไทเป รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไทเป