ในช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2564 ภาพรวมตลาดค้าปลีกของโปแลนด์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายตัวมากที่สุดในเดือนเมษายนถึง 21% โดยในเดือนพฤษภาคม 2564 พบว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการในอาคารห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกมากถึง 96% เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ใช้บริการในช่วงเวลาก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ The Oxford Economics ได้คาดการณ์ว่า ตลาดค้าปลีกของโปแลนด์จะมีการขยายตัวในอัตราเฉลี่ย 3.3% ต่อปีอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 โดยกลุ่มสินค้าที่จะมีการขยายตัวมากได้แก่สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าเครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์และเครื่องสำอาง จึงนับเป็นตลาดสินค้าดาวรุ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาเพื่อนำเสนอสินค้าทางเลือกเข้าสู่ตลาดโปแลนด์ รวมถึงตลาดในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก
อย่างไรก็ดี ด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคจากสถานการณ์แพร่ระบาด ทำให้เกิดการพัฒนาร้านค้าปลีกในรูปแบบของ Stand-Alone เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในช่วง Lock Down กลุ่มร้านค้าประเภทนี้ยังสามารถเปิดให้บริการได้แบบมีเงื่อนไข ส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรทำการพิจารณาศึกษาคู่ค้าที่มีหน้าร้านแบบ Stand-alone เพิ่มมากขึ้นด้วย

ที่มาข้อมูล: รายงานการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ (ก.ค. 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2