จากรายงานกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ผลผลิตข้าวของสหรัฐฯในปี 2566/2567 จะเพิ่มขึ้น 25% อยู่ที่ 10 ล้านตัน โดยการนำเข้าข้าวสหรัฐฯ จะอยู่ที่ปริมาณ 1.9 ล้านตัน และมีการส่งออกข้าวประมาณ 4 ล้านตัน ซึ่งการปรับขึ้นของผลผลิตข้าวในปีนี้ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวของสหรัฐฯ ดีขึ้นมาก คาดการณ์ว่า พื้นที่การเก็บเกี่ยวจะเพิ่มขึ้น 22% จากการสำรวจโดย National Agricultural Statistics Service


เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีรายงานว่า ผลผลิตข้าวของสหรัฐฯเฉลี่ยต่อเอเคอร์ ในปีการผลิต 2566/67 จะเพิ่มขึ้น 3% ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 7,599 ปอนด์ต่อหนึ่งเอเคอร์ แบ่งผลผลิตตามชนิดของข้าว พบว่าข้าวเมล็ดสั้น และข้าวเมล็ดปานกลาง จะมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 74% จากปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในแถบแคลิฟอร์เนียที่ค่อย ๆ ฟื้นตัวหลังประสบปัญหาต่อเนื่องในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา สำหรับข้าวเมล็ดยาวนั้น มีผลผลิตคาดการณ์อยู่ที่ 13% รายงานของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ยังได้คาดการณ์การผลิตข้าวโลกจะอยู่ที่ 520.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8 ล้านตันจากฤดูการผลิตก่อน ๆ ทั้งนี้ คาดว่าผลผลิตจากปากีสถาน จีน และสหรัฐฯ จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น


สำหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต 2566/67 จะอยู่ที่ 19 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน ในส่วนของไทยนั้นมีการส่งออกข้าวเป็นอันดับสามของโลก รองจากอินเดีย และปากีสถาน พบว่าราคาข้าวไทยเกรดปกติจะเพิ่มขึ้น 3% อยู่ที่ประมาณ 531 เหรียญ


ทั้งนี้ ตลาดข้าวในสหรัฐฯ ยังมีความต้องการของตลาด โดยเฉพาะผู้บริโภคเอเชียและฮิสแปนิก และกลุ่มผู้บริโภค Mainstream ที่นิยมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ทำให้ความต้องการในตลาด มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ แต่ก็มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากปัญหาการแข่งขันด้านราคาและปริมาณข้าวจากประเทศคู่แข่ง


ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางการค้าได้ที่ https://ditp-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก