สาธารณรัฐเช็กเป็นประเทศที่มีการบริโภคกาแฟสูงเป็นอันดับสองของยุโรปตะวันออก รองจากโปแลนด์ และมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาคคือ 30.5% โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้การบริโภคกาแฟในครัวเรือนของสาธารณรัฐเช็กเพิ่มมากขึ้น หลายครัวเรือนมีเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติประจำบ้าน และผู้บริโภคนิยมซื้อกาแฟที่มีคุณภาพสูง โดยมีการให้ความสำคัญต่อคุณภาพของกาแฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนิยมบริโภคกาแฟสดมากกว่ากาแฟสำเร็จรูป
กลุ่มสินค้าที่เติบโตเร็วได้แก่ แคปซูลกาแฟสำหรับเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ และเมล็ดกาแฟสดพรีเมียม จึงนับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการกาแฟของไทย เนื่องจากภูมิประเทศของสาธารณรัฐเช็กไม่เอื้ออำนวยต่อการปลูกกาแฟ จึงต้องนำเข้ากาแฟให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการชะลอการสั่งซื้อกาแฟจากประเทศนอกกลุ่มสหภาพยุโรป ที่มีความเสียเปรียบเรื่องต้นทุนค่าขนส่ง แต่มีการคาดการณ์ว่า เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น สินค้ากาแฟที่มีคุณภาพสูง และมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ จะมีโอกาสทางการตลาด สามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคตลาดเฉพาะ หากผู้ประกอบการไทยสามารถเพิ่มความแตกต่างของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ บรรจุภัณฑ์ และรสชาติ จะช่วยให้สินค้าไทยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น

ที่มาข้อมูล: รายงานจากสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปราก (ก.ค. 2564)

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2