ความฝันที่จะใช้ประโยชน์จากแหล่งปิโตรเลียมของเคนยาต้องหยุดชะงักเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ 🇰🇪🚗🚕🚙🚌
การขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในแอ่งลามู (Lamu Basin) นับเป็นการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของประเทศเคนยา ดำเนินการโดยกลุ่มธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่สัญชาติอิตาเลี่ยน Eni S.p.A. (เอนี่) โดยได้ทำการขุดหลุมสำรวจปิโตรเลียมชื่อ Mlima-1 อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 170 กิโลเมตร ในเขตแปลงสัมปทาน Block L11B ซึ่งผลการสำรวจปิโตรเลียมดังกล่าวพบปริมาณสํารองปิโตรเลียมมีไม่มากพอที่จะนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10158
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงไนโรบี (เม.ย. 2565)
———————————————-