ความต้องการปรับเปลี่ยนการจัดพื้นที่ในที่พักอาศัยของชาวฝรั่งเศส กระตุ้นยอดขายเครื่องเรือน 🏠🏡🏘🇫🇷
สืบเนื่องจากวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ชาวฝรั่งเศสในปัจจุบันไม่ได้เพียงแค่ตกแต่งที่อยู่อาศัยให้สวยงามน่าอยู่ แต่หันมาให้ความสำคัญกับการจัดพื้นที่ในที่พักอาศัยใหม่ จากการศึกษาโดยบริษัท IKEA พบว่าครัวเรือนร้อยละ 47 ได้จัดสรรพื้นที่ในที่พักอาศัยใหม่ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา แนวโน้มดังกล่าวช่วยให้ยอดจำหน่ายเครื่องเรือน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14 ในปี 2563
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10166
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงปารีส (มี.ค. 2565)
———————————————-