เนื่องจากมูลค่าการนำเข้าข้าวของสหรัฐอเมริกาในแต่ละปีมีมูลค่าสูงมากถึงกว่า 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และข้าวหอมมะลิไทย คือผลิตภัณฑ์ข้าวนำเข้าที่ครองมูลค่าทางการค้าของตลาดสหรัฐฯจนกระทั่งหน่วยงานวิจัยข้าวสหรัฐฯคิดหาหนทางในการพัฒนาพันธุข้าวจัสมินของตนเองให้ดียิ่งขึ้น และศูนย์วิจัยข้าวในสหรัฐฯหลายแห่งมีการเปิดตัวข้าวสายพันธุ์จัสมิน โดยต่างก็อ้างว่ามีคุณสมบัติเทียบเคียงกับข้าวหอมมะลิไทย หากแต่ก็ยังไม่เคยมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงลึกอย่างแท้จริงสักที

        และแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา วารสาร Rice Firming ของสหรัฐฯได้นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาคณะเกษตรและวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาคันซอส์ ซึ่งมีการนำคุณสมบัติทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี มาเปรียบเทียบข้าวสายพันธุ์จัสมินสหรัฐฯ กับข้าวหอมมะลิไทย และผลลัพธ์ที่ได้คือ แม้จะมีข้าวจัสมินบางสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติ “เกือบ” จะใกล้เคียงกับคุณสมบัติของข้าวหอมมะลิไทย แต่ผู้วิจัยก็สรุปผลว่า คุณสมบัติของข้าวหอมมะลิไทย มีความเด่นกว่าข้าวจัสมินสหรัฐฯ เนื่องจากได้รับอิทธิพลด้านพันธุกรรมอย่างมากจากปัจจัยด้านสถานที่เพาะปลูก และช่วงเวลาการเพาะปลูก
การค้นคว้านี้อาจทำให้สหรัฐฯหาทางพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ดีและมีคุณภาพใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิไทยมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ อย่างไรก็ดี ข้าวหอมมะลิไทย มีคุณภาพเหนือชั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนำไปหุงสุกแล้ว โดยเฉพาะในด้านรสชาติ

ที่มาข้อมูล: รายงานตลาดเรื่อง “รายงานการศึกษาเปรียบเทียบข้าวจัสมินที่ปลูกในสหรัฐฯกับข้าวหอมมะลิไทย” โดย สคต. ชิคาโก

Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://https://bit.ly/36fT76e

#DITP#OMD2#สพต2