ขายออนไลน์ให้ปังในตลาดสหรัฐฯ 📱🇺🇸
ตลาดออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา นับเป็นตลาด E-Commerce ที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจีน โดยในปี 2564 มีมูลค่าการจำหน่ายแบบ B2C ประมาณ 25,334 พันล้านบาท (768 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เฉลี่ยร้อยละ 75 ของประชากรสหรัฐฯ ได้ซื้อสินค้าออนไลน์อย่างน้อย 1 รายการ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://ditp-overseas.com/?p=10097
ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (เม.ย. 2565)
———————————————-