ขอเชิญผู้ประกอบการไทยทุกท่าน
ติดตามคู่มือการค้า รวบรวมโดยสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 58 แห่งทั่วโลก พร้อมทั้งกฎระเบียบการค้า และสถานการณ์การค้าที่อัพเดทอยู่เสมอ

เพราะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ตระหนักดีว่า ข้อมูลการค้าที่ละเอียด และเป็นปัจจุบันจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำมาวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ให้เป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันบนสนามการค้าสากล

ท่านสามารถติดตามคู่มือการค้า และสถานการณ์การค้าจากทั่วโลกได้ที่ www.omd2manual.com

#DITP #MOC #TradeInformation #TradeRegulations #OMD