ประตูสู่โอกาสทางการค้า และความสำเร็จทางการค้าเปิดแล้ว

ขอเชิญผู้ประกอบการในภูมิภาคเข้าร่วมการสัมมนาในงาน GATEWAY TO OPPORTUNITY “ประตูสู่โอกาสทางการค้า”

เพื่อรับการส่งเสริมศักยภาพ เตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ รับทราบวิธีการเข้าถึงข้อมูลการค้าระหว่างประเทศและข้อมูลการค้าตลาดภูมิภาคอเมริกา ลาตินอเมริกา ภูมิภาคยุโรป CIS ภูมิภาคแอฟริกา ตะวันออกกลาง และภูมิภาคอื่น ๆ

โดยงานกำหนดจัดขึ้น 3 ครั้งดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2567 จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 3 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จังหวัดขอนแก่น

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฟรีได้ที่ http://bit.ly/41DDWQ1

หรือ สแกน QR CODE

จัดโดยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจในต่างประเทศ 2

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์