ตลาดเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายที่เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทเครื่องสำอางรายใหญ่ ต่างพยายามหาโอกาสธุรกิจใหม่ ๆ เช่น การสร้างแบรนด์ใหม่ เพื่อดึงดูดเป้าหมายหลักคือ “คนในกลุ่มเจเนอเรชั่น Z (เกิดหลังช่วงปี ค.ศ.1995 เป็นต้นไป) ” ซึ่งมีความต้องการใช้เครื่องสำอางสูง ดังนั้นกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงานจะแตกต่างกันตามแต่ละบริษัท โดยตลาดเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในประเทศญี่ปุ่น ร้านเรือธงของ istyle “@cosme TOKYO” เปิดเผยว่า ปัจจุบันที่ร้านค้ามีทั้งกลุ่มลูกค้าผู้ชายและผู้หญิงสลับแวะเวียนมาใช้บริการกันอย่างเป็นปกติ โดยกลุ่มผู้ชายมักมองหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องการล้างหน้าและดูแลผิว โดยยอดขายเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายในเดือนมีนาคม2023 ที่ร้านแห่งนี้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าที่ขายดีนั้น เป็นสินค้าจากแบรนด์เกาหลี เช่น “TIRTIR” และ” VT” ผู้รับผิดชอบของร้าน istyle เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์จากเกาหลีนั้นสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้ เพราะมีการสร้างแบรนด์ที่สะดุดตา และมีการใช้ศิลปินที่มีชื่อเสียงมาโฆษณา

ถึงแม้ว่าตลาดเครื่องสำอางในประเทศมีสถานการณ์จะไม่สู้ดีนัก แต่ยอดขายเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายนั้น กลับขายได้ดีเป็นพิเศษ จากข้อมูลของFuji Keizai ตลาดเครื่องสำอางสำหรับผู้ชายซึ่งมีมูลค่า1.38 หมื่นล้านเยนในปี2017 คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อผู้ชายในประเทศญี่ปุ่นยังมีไม่มากนัก ประกอบกับการยังขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ทำให้สินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเกาหลีที่มีหลากหลายชนิด และมีราคาที่ย่อมเยากว่า จึงเป็นทางเลือกที่ดีให้แก่ผู้บริโภค

หากผู้ประกอบการไทยมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา รวมทั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการค้าได้ที่ https://ditip-overseas.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา