การประชุมสุดยอดผู้นําอเมริกาเหนือ (The North American Leaders’ Summit) ได้ให้คํามั่นที่จะกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน นวัตกรรม และความยืดหยุ่น
ไฮไลท์ของการประชุมสุดยอดคือข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา เพื่อร่วมมือกันในการสนับสนุนการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นตลาดที่เอเชียครอบครอง โดยเฉพาะจีน ประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ เข้าร่วมโดยจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา และประธานาธิบดีอันเดรส มานูเอล โลเปซ โอบราดอร์ของเม็กซิโก ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้สําหรับการประชุมสุดยอดผู้นําอเมริกาเหนือครั้งที่ 10
ผู้นําทั้งสามเห็นพ้องกันที่จะเสริมสร้างความมั่นคง ความมั่งคั่ง ความยั่งยืน และความครอบคลุมของภูมิภาคผ่านพันธสัญญาใน 6 เสาหลัก ได้แก่ ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการอยู่ร่วมกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการแข่งขัน; การย้ายถิ่นและการพัฒนา สุขภาพ; และความมั่นคงในภูมิภาค (diversity, equity, and inclusion; climate change and the environment;
competitiveness; migration and development; health; regional security)
การประชุมเซมิคอนดักเตอร์ไตรภาคีครั้งแรกกับภาคอุตสาหกรรมจะมีขึ้นในต้นปีนี้เพื่อปรับนโยบายของรัฐบาลและเพิ่มการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วอเมริกาเหนือ ตัวแทนอุตสาหกรรมอาวุโสและ
สมาชิกคณะรัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดาเข้าร่วมการทําแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของเซมิคอนดักเตอร์ที่ประสานกันดําเนินการเพื่อพัฒนาความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนอง การทําแผนที่กับทั้งสามประเทศนี้เป็นการระบุโอกาสการลงทุนที่เกื้อกูลกัน
สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดาประกาศชุดมาตรการที่ทะเยอทะยานเพื่อสร้างเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและตอบสนองต่อวิกฤตสภาพอากาศ