การปนเปื้อนเชื้อโรค: ข้อควรระวังในการส่งออกสินค้าอาหารมาสหรัฐฯ

Economic Research Service (ERS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (U.S. Department of Agriculture – USDA) ได้จัดทำรายงานเรื่อง Examining Pathogen-Based Import Refusals: Trends and Analysis From 2002 to 2019) พบข้อมูลการปฏิเสธการนำเข้าสินค้าอาหารในปี 2002 – 2019 ของ U.S. Food and Drug Administration (FDA) ที่เกิดจากการปนเปื้อนเชื้อโรค/สารพิษรวม 22,460 รายการ สรุปได้ ดังนี้

1. เชื้อโรคที่พบว่าปนเปื้อนในสินค้าอาหารนำเข้ามากที่สุด คือ แบคทีเรีย (Salmonella, Listeria, E. coli O157, Shigella) ไวรัส (Hepatitis A) และสารพิษ (patulin, Vibrio, aflatoxin, histamine) เรียงตามลำดับ ดังนี้

 ชนิดของเชื้อโรคจำนวนการนำเข้า (shipment) ที่พบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค% ของการนำเข้าที่ตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรค
1Salmonella17,92279.8
2Listeria2,46311.0
3Histamine8043.6
4Aflatoxin6633.0
5แบคทีเรียอื่นๆ4552.0
6เชื้อโรคอื่นๆ1530.7

2. กลุ่มอาหารที่ถูกปฏิเสธนำเข้ามากที่สุดเนื่องจากพบเชื้อโรคปนเปื้อน คือ

กลุ่มอาหาร% ของการนำเข้ารวมทั้งสิ้นที่ตรวจพบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรคเชื้อโรคที่พบมากที่สุด
อาหารทะเลและปลา44.1Salmonella
เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส เกลือ26.3Salmonella
เนยแข็งและผลิตภัณฑ์เนยแข็ง7.1Listeria
ผลไม้และผลิตภัณฑ์ผลไม้6.2Salmonella
Nut และ Seeds ที่รับประทานได้5.1Salmonella
ผักและผลิตภัณฑ์จากผัก4.1Salmonella
Snack1.8Salmonella

3. ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าที่ถูกปฏิเสธการนำเข้ามากที่สุดระหว่างปี 2002 – 2019
(1) ในภาพรวม ได้แก่ อินเดีย (22.9%) เม็กซิโก (14.9%) เวียดนาม (8.6%) อินโดนิเซีย (7.8%) และฝรั่งเศส (4.3%)
(2) ที่พบการปนเปื้อน Salmonella มากที่สุดคือ อินเดีย เม็กซิโก เวียดนาม และอินโดนิเซีย
(3) ที่พบการปนเปื้อน Listeria มากที่สุดคือ ฝรั่งเศส
(4) ไทย จัดเป็น อันดับที่ 9 (รองจากอินเดีย เม็กซิโก เวียดนาม อินโดนิเซีย ฝรั่งเศส บังคลาเทศ ไต้หวัน และจีน) พบสินค้าปนเปื้อนรวม 590 shipments หรือร้อยละ 2.64 ของการปฏิเสธนำเข้าทั้งหมด

เชื้อโรคจำนวนการนำเข้าที่พบการปนเปื้อน% ของการนำเข้าของไทยที่พบว่ามีการปนเปื้อน
Salmonella49183.22
Histamine8314.1
Listeria91.5
Aflatoxin71.2

4. การตรวจสินค้านำเข้าของ FDA

4.1 วิธีการตรวจสินค้า ใช้ข้อมูลจากประวัติการตรวจสอบสินค้าทั้งที่ด่านและที่โรงงานผลิต เพื่อประเมินความเสี่ยงของตัวสินค้าและ/หรือประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า โดยแบ่งเป็น 3 วิธี คือ
(1) ระบบ Predictive Risk-based Evaluation for Dynamic Import Compliance Targeting (PREDICT) สแกนอิเล็กทรอนิกส์  
(2) เจาะจงขอเปิดตู้ตรวจสินค้า FDA สามารถทำได้เพียงร้อยละ 1 – 2 ของการนำเข้าทั้งหมด  
(3) ปฏิเสธการนำเข้าโดยไม่ต้องตรวจสินค้าก่อน (Detention without physical examination – DWPE)

4.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจสินค้า เพื่อหาสิ่งปนเปื้อนและการปิดฉลากที่ไม่ถูกต้อง (FDA ถือว่าการปิดฉลากที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบเข้าข่ายสินค้าปนเปื้อน)

4.3 สินค้าที่ถูกปฏิเสธการนำเข้าจะถูกบันทึกไว้ใน Operational and Administrative System for Import Support (OASIS) database ประกอบด้วย รหัสการปฏิเสธ กลุ่มสินค้า และประเทศแหล่งกำเนิด

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ

  1. 1. หน่วยงานหลักของสหรัฐฯ ที่ดูแลด้านความปลอดภัยของสินค้าอาหาร ได้แก่
    • FDA เปรียบเสมือนองค์การอาหารและยาของไทย ดูแลสินค้าอาหารส่วนใหญ่ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่มีส่วนผสมจาก dairy ผักและผลไม้สด เครื่องเทศ ถั่วงา ธัญพืช แป้ง ตลอดจนน้ำผักผลไม้ อาหารเสริม น้ำบรรจุขวด สารเติมแต่งอาหาร อาหารเด็ก (แต่ไม่รวมเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่)
    • หน่วยงาน Food Safety and Inspection Service (FISI)  กระทรวงเกษตรฯ (USDA) ดูแลความปลอดภัยของสินค้าอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากไข่  ในกรณีสินค้าเกษตร เช่น ผักผลไม้สด เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน APHIS – Animal and Plant Health Inspection Service https://www.fsis.usda.gov/inspection/import-export
  2. สหรัฐฯ ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของสินค้าอาหาร ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งสินค้าอาหารไปจำหน่ายในสหรัฐฯ ควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FDA และ USDA ที่สำคัญ ได้แก่ 
  3. ผู้ส่งออกควรศึกษาข้อมูลสินค้าที่ถูกปฏิเสธนำเข้าใน FDA Import Alert เนื่องจากอาจส่งผลต่อความล่าช้าในการนำเข้าสินค้าหรือการถูกปฎิเสธนำเข้า (https://www.fda.gov/industry/actions-enforcement/import-alerts)
  4. ข้อมูลจาก World Integrated Trade Solution, World Bank (https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/USA/Year/2019/TradeFlow/Import/Partner/by-region/Product/16-24_FoodProd)  ระบุว่าปี 2019 สหรัฐฯนำเข้าสินค้าอาหารรวม 75.35 พันล้านเหรียญฯ โดยมีแหล่งอุปทานสำคัญ ได้แก่
 ประเทศ       ล้านเหรียญฯ สัดส่วนต่อมูลค่านำเข้าสินค้าทั้งหมดจากประเทศนั้น
1แคนาดา12,906.123.95
2เม็กซิโก12,171.513.40
3ฝรั่งเศส6,027.910.31
4อิตาลี4,315.577.35
5สิงคโปร์3,013.6511.30
6ไทย2,676.137.69
7สหราชอาณาจักร2,563.134.00
8จีน2,384.570.50
9บราซิล2,299.057.17
10เนเธอร์แลนด์1,753.575.68

5. U.S. International Trade Commission (USITC) ระบุ สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าอาหารจากประเทศไทยในปี 2020-2021 คิดเป็นร้อยละ 9.5 และ 7.12 ของมูลค่านำเข้ารวมจากไทยตามลำดับ ประกอบด้วยรายการสินค้าสำคัญ ดังนี้

 กลุ่มสินค้า20202021% change
HSการนำเข้าสินค้าอาหารรวมทั้งสิ้น3,614,821,2683,374,196,4166.66
16อาหารทะเลแปรรูป1,104,893,973911,358,796-17.52
20ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้594,012,147686,252,44015.53
10ธัญพืช694,317,998501,547,343-27.76
21ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ334,432,039316,745,431-5.29
03อาหารทะเลสดและแช่เยือกแข็ง261,218,659265,612,1781.68
19ผลิตภัณฑ์ธัญพืช แป้ง หรือนม210,923,251224,422,3826.40
08ผลไม้สด95,393,652108,461,38513.70
17น้ำตาลและลูกกวาด78,823,64699,433,62626.15
22เครื่องดื่ม เหล้า และน้ำสมสายชู91,730,12095,762,9814.40
11ผลิตภัณฑ์แป้งจากธัญพืช เช่น  MALT; STARCHES; INULIN; WHEAT GLUTEN84,187,65982,944,324-1.48
12เมล็ดพืชน้ำมัน ผลไม้ที่ให้น้ำมัน ธัญพืชที่ให้น้ำมัน29,171,75127,571,587-5.49
07ผัก ราก หัว พืช14,686,22721,349,31745.37
09กาแฟ ชา เครื่องเทศ11,461,65815,662,74636.65
18โกโก้ และผลิตภัณฑ์จากโกโก้ (มูลค่านำเข้าส่วนใหญ่มาจากช็อกโกแลตที่ไม่ใช่เพื่อการค้าปลีก)608,9846,140,514908.32
15ไขหรือไขมันหรือน้ำมันจากสัตว์หรือพืช  4,299,8075,759,51533.95
04เนื้อนมไข่ (Dairy Produce) เช่นไข่นก น้ำผึ้ง และอื่นๆ4,526,0474,996,71910.40
02เนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ (เช่น ขากบ)133,650175,13231.04

ที่มาข้อมูล : สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส (มีนาคม 2565)
Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *