สําหรับไตรมาสแรกของปี 2565 การนําเข้าไฮดรอลิกซีเมนต์ระดับภูมิภาคในอเมริกากลางเพิ่มขึ้น 16% โดยกัวเตมาลาเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ที่สุดด้วยมูลค่า 52 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเวียดนามเป็นแหล่งนําเข้าอันดับ 1 ของสินค้านี้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 ผู้นําเข้าหลักของซีเมนต์ไฮดรอลิกในอเมริกากลาง ได้แก่ กัวเตมาลา ซึ่งมีมูลค่ารวม 52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือ นิการากัว มูลค่า 31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เอลซัลวาดอร์ มูลค่า 29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ฮอนดูรัส มูลค่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และปานามา มูลค่า 29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ และคอสตาริกา 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่างไตรมาสแรกของปี 2564 และช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 มูลค่าการนําเข้าในภูมิภาค เพิ่มขึ้น 16% โดยเพิ่มจาก 129 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 27% ของมูลค่าการนําเข้ามาจากเวียดนาม ฮอนดูรัส 6% จาก เวียดนาม คอสตาริกา 5% เอลซัลวาดอร์ 3% ตุรกี และปานามา 2% เวียดนามเป็นตลาดต้นทางของการนําเข้าที่เติบโตมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในช่วงปี 2555 ภูมิภาคนี้ไม่มีรายงานการนําเข้าใด ๆ จากเวียดนาม และภายในไตรมาสแรกของปี 2565 เวียดนาม ครอบครองเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ที่สุดของการนําเข้าทั้งหมดที่ประเทศในอเมริกากลางมีทั้งหมด 26.64%